Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu internetowego WeeCandle.com. Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

 

1. Dane osobowe

1.1. Dane osobowe przekazywane przez Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę Rimarif Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Corellego 9/4, 03-289 Warszawa, wpisana do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział pod nr KRS 0000521195, NIP 5223018519, który jest administratorem danych osobowych oraz właścicielem domeny www.weecandle.com. Zgodnie z zasadami określonymi w treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku ( dalej „RODO”). Kontakt z Administratorem danych osobowych może odbywać się za pośrednictwem poczty e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez formularz kontaktowy na stronie www.weecandle.com.

1.2. Uzupełnione przez Klienta, a następnie przesłane do Sprzedawcy za pomocą odpowiedniego formularza zamówienia dane są przetwarzane zgodnie z jego założeniem, czyli realizacją złożonego zamówienia. Przetwarzanie danych osobowych Klienta może dotyczyć jego adresu e-mail, imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu zamieszkania oraz adresu IP komputera, jak również w przypadku przedsiębiorstw jego NIP oraz adresu siedziby.

1.3. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez okres 5 lat, a potem będą usuwane, o ile dalsze ich przetwarzanie nie wynika z innej podstawy prawnej.

Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w celu:

a. realizacji przepisów prawa,

b. utworzenia Konta,

c. realizacji Zamówienia,

d. świadczenia usług drogą elektroniczną,

e. rozpatrywania składanych reklamacji oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie,

f. działań promocyjnych i handlowych Sprzedawcy.

1.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem.

1.5. Dane osobowe Klientów mogą być powierzane do przetwarzania, jedynie w celu realizacji Umowy Sprzedaży i umów o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, firmie hostingowej, firmie świadczącej usługi księgowe dla Sprzedawcy i firmie kurierskiej. Podmiot przetwarzający dane osobowe Klientów, w oparciu o Umowę powierzenia będzie przetwarzać od wejścia w życie RODO dane osobowe Klientów, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej, zgody Sprzedawcy. Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

1.6. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Klienta, którego dane dotyczą.

1.7. Klientom przysługuje prawo do: usunięcia danych osobowych zgromadzonych na ich temat zarówno z systemu Sprzedawcy, jak i z baz podmiotów, współpracujących ze Sprzedawcą, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Sprzedawcę nt. Klientów oraz do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, wniesienia skargi do organu nadzoru w sytuacji, w której Klient uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem oraz wniesienia środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko organowi nadzorczemu jako wobec podmiotu dopuszczającemu się naruszeń.

1.8. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

1.9. Serwis może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w Sklepie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta, jeżeli Klient wszedł przez link odsyłający, informacje o przeglądarce Klienta, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania Sklepem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Sklepie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Klienta.

1.10. Transfer danych osobowych Klientów do Państw trzecich będzie się odbywał zgodnie z wymaganiami wprowadzonymi przez RODO.

2. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE

2.1. Newsletter. Jeśli chcą Państwo otrzymywać newsletter, musimy zapisać i wykorzystać Państwa adres e-mail. Na podany adres e-mail będziemy wówczas wysyłać w odpowiednich odstępach czasu wiadomości elektroniczne, które mogą zawierać również reklamy tematyczne wraz z informacjami redakcyjnymi dotyczącymi naszych produktów i usług.

2.2. Analiza użytkowania stron internetowych. W przypadku odwiedzania naszych stron internetowych jako zarejestrowany lub niezarejestrowany użytkownik, korzystamy z narzędzi osób trzecich w celu stworzenia tzw. profili użytkowania przy użyciu pseudonimu. Oznacza to, że dane będą zbierane i zapisywane anonimowo lub pod pseudonimem do celów statystycznych, marketingowych i optymalizacyjnych.

2.3. Logi. Nasz serwer internetowy zasadniczo nie przechowuje informacji, gdy osoby odwiedzają naszą stronę internetową. Jedynie w przypadku wystąpienia błędu, innego problemu technicznego lub wykonania przez odwiedzającego jakiejś czynności, pewne dane zostaną zapisane w tzw. plikach log.

3. Cookies

1.1. Cookie to plik tekstowy, który zapisywany jest na dysku komputera Klienta za pomocą przeglądarki internetowej. Plik „cookies” nie służy do gromadzenia danych osobowych Klienta, dlatego też nie jest możliwe na podstawie jego zawartości dokonanie identyfikacji Klienta.

1.2.Używamy tzw. cookies lub innych instrumentów do analizy korzystania z naszej strony internetowej. Cookies to małe pliki, które są zapisywane na Państwa dysku twardym i które dostarczają nam określonych informacji. Informacje te obejmują przede wszystkim adres IP, typ przeglądarki, datę i godzinę wizyty na naszej stronie internetowej oraz numer pliku cookie.

1.3. Korzystając w  przeglądarce internetowej z funkcji Pomocy Klient może uzyskać informacje w jaki sposób może zapobiec akceptowaniu nowych plików cookies, w jaki sposób ustawić przeglądarkę, aby informowała o fakcie otrzymania nowego cookies oraz w jaki sposób można całkowicie wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym.

1.4. W przypadku wyłączenia obsługi plików cookies niektóre funkcje lub usługi Sklepu internetowego WeeCandle.com mogą nie działać prawidłowo.